Přívody spalovacího vzduchu. Jak se v nich vyznat a jak je správně používat?


Většina krbových kamen má tři přívody spalovacího vzduchu, které můžeme rozdělit na primární, sekundární a terciální. Každý má jinou funkci a každý je třeba používat jinak.

Primární vzduch slouží k zatápění, proto je umístěn dole u popelníku. Už naše babičky si u kachlových kamen otevíraly spodní dvířka, aby se oheň lépe rozhořel. Moderní krbovky fungují v podstatě stejně, základem je dostat vzduch pod dřevo přes rošt.

Sekundárním vzduchem se kamna regulují ve chvíli, kdy se oheň již plně rozhořel a je vidět, jak spaliny odcházejí komínem pryč. Najdeme ho o něco výš, přibližně v úrovni plamenů. 


Terciální vzduch nebývá regulovatelný. Jeho úkolem je zvýšit efektivitu spalování. Z hořícího paliva se totiž uvolňují plynné látky, které jsou ale stále ještě hořlavé a mohou vyrobit teplo. Do prostoru ohniště se speciálními kanálky přivádí vzduch. Než vzduch do ohniště dojde, ohřeje se, a tím se postará o lepší vzplanutí plynných složek. 


Fyzika funguje stále stejně, konstrukce kamen se ale vyvíjí. Krbová kamna můžeme rozdělit na dva základní typy:

Primární a sekundární vzduch zvlášť – klasika se dvěma šoupátky

Ovládání krok za krokem:

1. Topit se začněte plně otevřeným primárním vzduchem, sekundární vzduch je uzavřený. Na rošt položte třísky ze suchého dřeva a několik kousků podpalovače, můžete použít i papír. V další vrstvě přidejte větší kusy dřeva, důležité je naplnit ohniště do dvou třetin. Zapalte podpalovač s novinami a opatrně zavřete dvířka.
2. Až se dřevo rozhoří, opatrně otevřete sekundární přívod vzduchu. Vhodnou chvíli poznáte podle toho, že oheň míří vzhůru – spaliny odcházejí komínem a kamna lidově řečeno „táhnou“.3. S přibývajícím hořením už můžete postupně uzavírat primární vzduch.

4. První dávka dřeva vyhořela, primární vzduch je již zcela uzavřený, naopak sekundární plně otevřený, je tedy čas přiložit. V první řadě je třeba opět otevřít přívod primárního vzduchu. Je také důležité neotevřít dvířka kamen najednou. Ideální je dvířka nejprve pootevřít a chvíli počkat, aby komín stačil „odtáhnout“ přebytečné spaliny a kouř nevnikal do místnosti. Po několika vteřinách pak můžete do ohniště přihodit několik dalších polen. Tentokrát už se nemusíte bát přiložit i větší kusy, pozor ale, aby bylo dřevo vždy suché. Žhavé uhlíky po chvilce polena zapálí a vy můžete zase postupně uzavírat přívod primárního vzduchu.

Easy Control – dva v jednom

Pokud mají kamna ve výbavě systém Easy Control, mají automaticky také přípravu pro přívod externího vzduchu. Kamna lze používat i na externí přívodu, jednoduše zadní vývod nikam nepřipojíte a kamna necháte volně stát v místnosti. V každém případě platí, že v tomto případě se do kamen dostává spalovací vzduchu zezadu. 
.
Ovládání Easy Controlu má tři polohy – Start, Zavřeno a Topení. 1. Při zatápění stačí dát regulátor do polohy Start – regulátor je dole. Když se oheň rozhoří, stačí regulátor přesunout do polohy topení, nejlépe úplně nahoru. 2. Další hoření pak můžete ovládat pohybem regulátoru mezi horní polohou a polohou Zavřeno. 
Při přikládání je dobré vrátit regulátor na chvilku zpět do polohy Start.Polohu Zavřeno, tedy „O“, ocení všichni, kdo hlídají rodinný rozpočet. Když se kamna nepoužívají a v místnosti se topí třeba ústředním topením, odchází velká část tepla pryč právě kamny. Horký vzduch totiž stoupá vzhůru, a právě otvor externího přívodu vzduchu za kamny je nejčastějším místem, kudy uniká z místnosti. Pokud nastavíte Easy Control do polohy Zavřeno, kamna v podstatě uzamknete. Uzavřením přívodu vzduchu zůstane ohřátý vzduch v místnosti, i když se v kamnech již netopí.


Instagram

Výlety

Copyright © Prima Chvíle.